woensdag 15 oktober 2008

de taal van alle mensen

'Opstaan!' zegt de griot, 'Kom uit je bed! Want alles is mogelijk!'

In het Museum voor Volkenkunde bezocht ik de tentoonstelling Music in Motion. Wat is het toch een mooi museum en zelfs in deze herfstvakantie relatief rustig. Dat komt denk ik doordat al die prachtige dingen een verhaal hebben en dat verhaal kennen we niet. Het zijn geen opgezette beesten of plaatjes aan de muur die voor zichzelf spreken.

De speciale tentoonstelling Music in Motion is daarentegen heel erg toegankelijk. Is muziek niet de taal van alle mensen?Vooral had ik aandacht voor de presentatie over de stad die wel de hoofdstad van de Afrikaanse muziek genoemd wordt: Bamako.

Bamako is een smeltkroes van volken, culturen en stijlen en de muziek is niet dat gelikte dat onze computergestuurde mengtafels in geluidsdichte studio's voor onze gevoelige geluidsinstallaties produceren. Joe Boyd vertelt dat we dat niet meer willen. Geniet mee op het Festival sur le Niger!

Musici uit het westen gaan naar Bamako om inspiratie op te doen en om samen te werken. Dat zouden we vaker moeten doen, ook op veel andere terreinen.

Kunnen wij zó leren van culturen waar het voelt dat de mens belangrijker is dan de dingen?

Dan is, inderdaad, alles mogelijk.

world blog action day 2008 poverty

ErremoeiMijn lagere school was gevestigd op een bijzondere locatie. Op de grens van twee wijken: Het Haagje, de naam zegt het al, en de Herrenberg, de naam zegt het al.

De grens liep ook door de klas, ongeveer de helft van de groep kwam uit de 1e, 2e of 3e Haagstraat en die jongens konden toch allemaal niet zo goed lezen, rekenen en leren. De andere helft kwam van de Herrenberg, overbodig te zeggen dat de kinderen van de mensen die zich bovenal verheven voelden niet bij ons op school zaten maar bij de paters Capucijnen, in de stad.

Eén van de onderwijzers vond dat op school je nagels schoon moesten zijn. Met een meetlat deed hij de ronde, ieder moest zijn handen op de bank leggen. Enkele jongens uit het haagje kregen een pets. Ik begreep het eigenlijk niet, je kon je nagels toch wel schoonmaken?

Ook herinner ik mij dat er jongens klaagden dat ze 's morgens niet gegeten hadden. Was je dan niet op tijd opgestaan? Had je je verslapen? Heel erg domme vragen.

Er was gewoon niks... Erremoei.

Armoe was dichtbij.

Joep, een neef van mij uit Holland, wilde De Peel eens zien. Dat wist ik wel, hij op de fiets van mijn vader en fietsen maar. Het was heet en benauwd en daar stonden we dan midden in de Grote Peel, in een verzengende zon, we waren uitgedroogd. Dan maar de stoute schoenen aan en ergens aanbellen om water te vragen.

Maar het huisje had geen bel... zou er hier wel iemand kunnen wonen? Ja hoor, het vrouwtje hoorde ons rond haar huis scharrelen en deed open. Ja hoor, een slok water kon wel. Wat een troep en vooral wat een stank. Of je in een varkensstal rondliep. Maar het was een huisje. Er woonde hier echt iemand. Achter een deur stonden twee emmers water, er dreven vliegen en muggen op... we kregen één glas. 'Ga je gang' zie de vrouw vriendelijk. We moesten wel wat overwinnen. We schepten maar diep. Ik nam echt maar één slok. Verder hebben we haar ontzettend bedankt, vooral toen ze vroeg of we ook nog iets wilden eten.

Erremoei was heel dichtbij.

Op school werd ingezameld voor de arme negertjes, dat zag ik niet zo zitten. Hoe krijg je een fles melk (gepasteuriseerd, dat dan weer wel) bij de zwartjes? En kleding vertrouwde ik al helemaal niet. Mijn opa werd rijk van de opkoop van dat soort 'zeilende goederen.' Hij wist zeker, en ik dus ook, dat die kleding in de lompenhandel terechtkwam. Wat moesten ze daar waar de zon altijd scheen trouwens met warme kleren?

Armoe was ver weg.

Inmiddels is de wereld kleiner geworden en plat.

Heel erg klein en heel erg plat: een hoogleraar legt uit dat tengevolge van de kredietcrisis gepensioneerden met een pensioen van een paar duizend euro per maand volgend jaar misschien wel dertig euro minder krijgen door de kredietcrisis... Een ramp! Het valt misschien wel mee als de prijzen niet zo snel stijgen...


Armoe is nog nooit zo dichtbij geweest.


zondag 12 oktober 2008

Hoera, Julie is geboren!

Half of what I say is meaningless
But I say it just to reach you
(the Beatles 1968)


Graag heet ik je welkom op deze aardbol... én vooral in de gemeenschap van de levende materie waarmee deze bol bevolkt is.

Ik ga er maar vanuit dat mijn gevoel mij niet bedriegt. Dan noteer ik dat wij staan op een keerpunt in de geschiedenis.

Nog maar een paar jaar geleden schreef Fukuyama een boek dat door velen verslonden is: het einde van de geschiedenis. Nu na het einde van de Koude Oorlog alle mensen en alle landen bekeerd lijken te zijn tot democratie en kapitalisme hebben we het eindpunt van de menselijke evolutie bereikt...

Maar Fukuyama geeft ook aan dat de geschiedenis ooit opnieuw zal starten. Maar wanneer en hoe is niet duidelijk.

Voor mij is het helder dat die start plaatsvindt bij je geboorte!

De Olympische spelen in de grootste nog overgebleven Volksrepubliek zijn voorbij. Veel medaillewinnaars hebben te vrezen nu hun plas opnieuw tegen het licht wordt gehouden op sporen van EPO.

En het lijkt wel of niet alleen eerlijke sport voorbij is. Goedkope olie is voorbij, schone lucht is voorbij, ons klimaat is voorbij, Fortis is voorbij, Lehman Brothers is voorbij... eerlijk zakendoen is voorbij... een ontzagwekkende hoeveelheid geld is voorbij, de Amerikaanse staatsschuld bereikt op de dag van je geboorte $ 10 trillion en een week later is IJsland voorbij... voor veel soorten planten en dieren is het einde nabij...

Toen ik de leeftijd had dat ik de welkomst wensen ter gelegenheid van mijn geboortedag kon lezen en begrijpen hoopte ik zó dat ooit de oorlog voorbij zou zijn, en de armoede, en de onderontwikkeling, en de verspilling van de natuur... en dat de mensen elkaar zouden waarderen en erkennen ondanks verschillen in levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele geaardheid, leeftijd, ras en geslacht.

Als we met zijn allen aan de grond zitten en het woord crisis welhaast achter élk zelfstandig naamwoord geplaatst kan worden, wordt er ineens geluisterd naar de denkers die pleiten voor een andere inrichting van onze samenleving.

We wisten toch – sinds de Club van Rome – dat de aarde grenzen heeft? Ik omarmde hun rapport evenals het werk van Jean Fourastié: 40.000 uur. Eerlijk gezegd is dat laatste voor mij persoonlijk toch voor een flink stuk gerealiseerd!

Maar noch de voedselcrisis, noch de watercrisis, noch de energiecrisis, noch de klimaatcrisis, noch de voortdurende oorlogen en andere terrorismen konden de verandering in gang zetten naar een nieuwe samenleving.

Een nieuwe start in de geschiedenis, misschien bedenken we ooit dat met jouw geboorte een nieuwe jaartelling gestart is. Met een groene economie, met mensen die rekening houden met elkaar en met de natuur en de cultuur en vooral met de grenzen daarvan. Banken en overheden die voortaan werken met echt geld in plaats van met MickeyMouse-derivaten in een Monopoly-economie.

Wat liggen daar weer veel dingen om te ontdekken! Het ervaren van de kleine wereld om je heen die begint met eten, plassen en poepen (allemaal heel erg belangrijk en dat moet je vooral goed blijven doen!). Een wereld die steeds groter en omvangrijker zal worden en tegelijkertijd kleiner en bereikbaarder. Een wereld waarin je kunt ontdekken en leven, lang en gelukkig. En waarin jij kunt bijdragen aan een nog betere wereld.

Dat kan echt. Ondanks de puinhoop die je hebt aangetroffen toen je de ogen opende. Want dat is óók de dag dat de nieuwe geschiedenis geschreven wordt. En die nieuwe geschiedenis heb je vooral zelf in de hand met je waardering voor en van de mensen, de dieren en de planten in je omgeving, met je respect voor de niet levende materie en bovenal met je vertrouwen op jezelf.

Graag wens ik je een goede reis op onze wereld en in onze geschiedenis: begin met...

'sing a song of love, Julia, Julia, Julia'