donderdag 24 februari 2011

Leen Braspenning stelt véél aan de orde

Ik kan me niet een toneelstuk herinneren waar een fabriekshal als decor is bedacht. Harde geluiden en aan de lopende band: geestdodend werk. Dat komt prachtig over, evenals de gevolgen daarvan: afstomping, sabotage van proces en machine, vernieling van producten, kortom een kleine chaos. Maar wie ervaring heeft in het observeren van deze productieprocessen weet dat het vaak zo gaat: laat de boel in de soep lopen en we hebben extra lange pauze om te plassen, te roken (dat mag normaal niet).

Maar het proces heeft ook gevolgen voor de wijze waarop de productiemedewerksters met elkaar omgaan: dat herkende ik ook uit de realiteit. Mannen praten dan vooral diepzinnig over vrouwen en vrouwen kennelijk vooral over zichzelf.
Er is dan ook een veelheid van ervaringen (beschadigingen) waaruit de dames kunnen putten. Voor mij is altijd wel belangrijk: 'zou het zo kunnen zijn?'
Daar haakte ik even af want het is wel een veelheid aan thematieken die met de chocoladesaus wordt losgemaakt.

Leen hoopt iets over te brengen naar een toevallig aanwezige bedrijfsleider in de zaal (zie video!). Ik hoop heel erg dat dat gelukt is. Er zijn nog teveel afstompende productieprocessen, denk aan alle vreselijke telefonische service diensten, ook daar heb ik de stompzinnige afstomping gezien die overigens elke beller kan ervaren als hij weer niet of half geholpen wordt. 
Het is net als met de potjes chocolade: niemand kan het iets schelen als ze de soep indraaien. Daarmee is de voorstelling een interessant statement!

En dan de actrices: twee ervaren en twee jonge speelsters. Ik kon in de voorstelling het verschil niet ontdekken. Petje af, dames! 

Onwillekeurig denk je tijdens de voorstelling terug aan de Disco Pigs die óók een venster op een deel van de maatschappij richtten waar je normaal niet zo'n gedachte bij hebt. Maar dat is dan ook de enige overeenkomst. 

Embrasse is wederom vernieuwend, grenzen verkennend, ja: Leen heeft de Nieuwe Theatermakersprijs 2009 echt verdiend!

maandag 14 februari 2011

printfunctie belastingprogramma: een heel bos overbodig

Het is weer tijd voor de belastingaangifte... dit jaar van belang om tijdig aangifte te doen: extra controle op tijdigheid en véél hogere boetes op te laat! Te hard rijden schijnt weer wel te mogen.


Tip: desnoods een nog niet helemaal volledige aangifte indienen vóór 1 april. Later kun je altijd de eerdere aangifte "overschrijven." De belastingdienst kijkt namelijk altijd alleen maar naar de laatst ingezonden aangifte.


Waar ik me al jaren een beetje aan stoor is de printfunctie van het aangifteprogramma. Het printen van een `volledige aangifte´ kost gemiddeld 5 velletjes op de standaard-instelling van de belastingdienst  (A4, lettertype Cumberland 9 punts). 


Om echter bij een (echt)paar alle gegevens vast te leggen moet je voor de tweede persoon ook een 'volledige aangifte' printen, gemiddeld zijn dat óók 5 velletjes, maar: op twee velletjes staat (in de meest gebruikelijk situatie van de fiscale eenheid) precies hetzelfde als bij de eerste persoon (bijvoorbeeld eigen woning, giften, box 3). Dat is in het algemeen tenminste 2 velletjes dubbel.


Je kunt ook kiezen om niet de volledige aangifte te printen maar een overzicht (gemiddeld toch minimaal 4 velletjes). Dan ontbreken bij de tweede persoon de inkomensgegevens en dat is toch vrij essentieel!


We missen kortom een printmogelijkheid van de aangifte van 'samen.' Besparing per aangifte minimaal 2 velletjes A4. 
Dat lijkt niks maar de aantallen tellen.


De FNV verzorgt zo'n 350.000 aangiften, daarbij worden zoals hiervoor uiteengezet minimaal 500.000 velletjes 'dubbel' afgedrukt, een stapel velletjes van 55 meter. Dat zijn vier bomen. En dan heb ik nog erg 'zuinig' gerekend.


Voor heel Nederland spreken we dan over een klein bos. Dat is nu echt overbodige bosbelasting.