zaterdag 12 juli 2008

Een wijkvisie?Als je mooie, kleurige brochures krijgt, ik ben dan altijd erg op mijn hoede: 'dan willen ze iets van je!' De reclames, hoe fraaier en mooier... het is een signaal voor de winstmarge van de ondernemer.

Als je bij een bedrijf of organisatie werkt en er komt ineens een prachtig bedrijfsblad uit... pas op! Er komt beslist een reorganisatie aan of iets anders wat in elk geval niet leuk is.

Een paar weken geleden passeerde een prachtige kleurenfolder van de gemeente mijn ja-nee-sticker. Misschien was dat de reden dat ik een soortgelijke folder in april gemist had? Toen was er ook een informatie-avond over de wijkontwikkeling geweest waarin ik 'alle kans om mijn mening te geven' had gehad. De reden waarom deze eerste avond helemaal mis was gelopen werd uit het welkomstwoord van de wethouder niet duidelijk. We gingen nu de deelplannen apart bespreken om wederom alle kans te krijgen. We moesten trots zijn op onze (pracht- of kracht-) wijk, met zoveel groen en water. Een overbodige oproep want daarom woon ik hier.

De wethouder gaf al snel het woord aan Maarten, die was verantwoordelijk voor de wijkontwikkelingsplannen in de gemeente, maar vanavond had hij tijdelijk promotie gemaakt: hij ging over de zaalindeling en naar later bleek ook over de bel want we moesten na een klein half uur wisselen van groep, iets wat overigens bijna niemand deed. Een kleine daad van verzet! Deze tijdelijke nieuwe functie werd dus geen succes.

Dat er in de wijk een gebedshuis komt vind ik prima. Ik heb wel eens gehoord dat ze dat willen combineren met een soort oosterse of noord-Afrikaanse markt. Lijkt me een leuk idee. Het enige wat ik zou willen zeggen: bouw de moskee niet te groot. De ontkerkelijking, ook onder de (vergrijzende) aanhangers van Mohammed neemt snel toe. 'Ik moet van mijn vader,' zei mij een hoofddoek-studente, 'maar zodra ik mijn diploma heb ga ik naar het buitenland en wil ik er helemaal niks meer mee te maken hebben.'

Ook het opknappen van de galerijflats rond het plantsoen met een onuitspreekbare naam is een uitstekend idee.

Daarom kies ik voor de presentatie 'gebiedsvisie.' Eens kijken waar die prachtige kleurenbrochure met die lachende wethouder voorop mij toe wil verleiden. De kleurenplaatjes in de folder zijn zó pietepeuterig klein afgedrukt dat ik hoop dat er wat grotere plaatjes zijn waarop iets te zien is.

In het zaaltje zitten allemaal tevreden wijkbewoners.

Nou ja tevreden...
  • onlangs is het wijkpark opgeknapt en tijdelijk zijn de beesten (herten, geiten, biggetjes, pauwen...) weggehaald en elders ondergebracht. Maar nu zijn er ineens beheersproblemen en blijft het dierenverblijf leeg...
  • de speeltuin van de speeltuinvereniging is ook met veel subsidie voor een paar ton opgeknapt, maar door weer andere beheersproblemen is de prachtige speeltuin in het weekend nog steeds gesloten...
  • zo nu en dan zie ik wel een autootje van een 'hoveniersbedrijf,' kennelijk tegen een bodemprijs ingehuurd door de gemeente om eens iets aan groen-onderhoud te doen. Maar vakkennis noch liefde voor de natuur kan ik bij de mannen ontdekken. Ik heb er alle begrip voor. Ze moeten werken tegen een prijs die veel te laag is in een frequentie die volstrekt onvoldoende is, waardoor ze altijd achter de feiten aanlopen en er nooit echt iets moois van kunnen maken...
  • vóór een van de flats is een jogging / fitness plek gebouwd, ondanks hevig protest van de betrokken bewoners bleef het gehandhaafd: het is nu inderdaad een hangplek voor jongeren en dat was echt niet de bedoeling...
  • het straatvegen is ook iets dat achterblijft. Ik heb inmiddels begrepen dat het predicaat 'de schoonste gemeente van Nederland' alleen slaat op één km² in het centrum gebied. Gevolg is grote plassen door verstopte rioolputjes en rond de centrale vuilnisbakken, glasbakken, papierbakken is het ook niet altijd even fraai: dus uitnodigend om de troep de troep te laten...
  • ... en niemand begrijpt echt waarom het gft afval niet meer gescheiden wordt opgehaald... daarmee konden wij toch een kleine bijdrage aan ons CO2 milieu geven...?
  • en dan ons winkelcentrum: er zijn de laatste jaren drie winkels vertrokken, de gezellige Spar en het nuttige postkantoortje waren voor mij de belangrijkste. Maar die winkels staan al weer heel lang leeg, de ruiten waren ingegooid en hoera vorige week is daar een stuk hout tegen aangetimmerd. De aannemer heeft het netjes geverfd. Dat is dus in de strijd tegen verloedering geen tijdelijke oplossing...

Overbodig te zeggen dat deze knelpunten niet aan de orde kwamen. 'Visie' gaat daar niet over. Dat gaat over de toekomst.

In een volgend bericht ga ik zien of de wethouder van de folder écht naar mij lacht of toch óm mij lacht. Als ik de foto goed bekijk dan lacht hij mij niet uit. Maar de feiten daarover ga ik onderzoeken: eerst kijken wat 'ze' van mij willen met zo'n mooie brochure.


Geen opmerkingen: