dinsdag 13 april 2010

voor Boris / bericht aan een nieuwe wereldburger

Leiden, 7 maart 2009

Goedenavond Boris 

Zojuist ben je aangekomen en dat is het moment om je welkom te heten! Het lijkt hier wel de “tijd der troebelen (Смутное время)” en dan is er grote behoefte aan een strijder voor eer en deugd...!
Morgen is het de honderdste verjaardag van je overgrootvader Carel Michael en - gezien onze historische gevoelens - hebben we dat gevierd met een wandeling door Dordrecht vol herinneringen. 
Op de feiten en verhalen over het verleden gaan we een toekomst bouwen. Soms schaam ik me wel een beetje voor de wereld die ik laat aan degenen die na mij komen. Slechte eigenschappen van mensen lijken de loop van de gebeurtenissen te bepalen: hebzucht, ongelijkheid, gebrek aan respect... Maar is dat niet te eenzijdig?

Ooit zul je genieten van de smakelijke verhalen over de familieleden die hun geld onderbrachten tegen de hoogste rente bij de onbetrouwbaarste banken, ooit zul je verbaasd terugkijken op iets wat nu lijkt op strijd tussen geloven of culturen en ooit zul je je verbazen over de stichting voor ideële reclame die nu “waarschuwt” voor aardige mensen.

Dit alles betekent dat er veel te doen is voor je. We moeten allemaal nog even wachten op je inzet want de evolutie heeft het zo geregeld dat na de zwangerschap en bevalling je groei en ontwikkeling nog niet zover zijn dat je zelfstandig verder kunt. Daarbij moeten je ouders je begeleiden: op alle gebieden waarop je hersenen functioneren.

Bedenk wel dat het altijd beter is te delen, voordat er verdeeld moet worden. Delen van tegenslag en leed, maar vooral ook van vreugde en geluk, delen van welzijn en welvaart. We hebben daar een spreekwoord voor over halve last en dubbele vreugd. Dat is waar en ik hoop dat je dat zult ervaren, zoals ik daar ook in mijn leven van genoten heb.

Charles Darwin heeft ons geleerd hoezeer we allemaal familie van elkaar zijn: niet alleen je ouders, grootouders, ooms, tantes, maar ook de andere mensen, de dieren en de planten... alle levenden.
Dat betekent positieve waardering en beoordeling van de planten: die zorgen voor voldoende van de voor ons zo noodzakelijke zuurstof in de lucht. Laten wij dus goed voor de planten zorgen.
De dieren lijken wel een beetje op ons, 'van den vos Reynaerde', de Fabeltjeskrant, Sesamstraat en Nijntje... je zult ze leren kennen en zij zullen je leren hoe mensen zijn: Gun de dieren een goed leven, want zij zorgen voor de voor ons mensen zo noodzakelijke hoogwaardige proteïnen!
Onze samenleving is gecompliceerd. Het is een jungle waarin wij niet alleen of alleen met gelijkgestemden kunnen overleven. Dat moet samen: meisjes en jongens, mannen en vrouwen, jong en oud, rijk en arm, slim en met een minder hoge 'cito', blond en bruin, blank en zwart. Juist de verschillen in eigenschappen en capaciteiten maken dat ieder een unieke bijdrage aan het totaal kan geven... Waardeer alle andere mensen, want allemaal samen maken we het (over)leven mogelijk!

Met de overvloed aan informatie die ons nu overspoelt lijkt het of we terug zijn in de tijd der troebelen... jij, Boris, strijder voor eer en deugd, komt als geroepen om een bijdrage te leveren aan het beheersen van de onzekerheden die nu eenmaal aan ons bestaan verbonden zijn. De onzekerheden doen een beroep op de kleine variaties in eigenschappen en capaciteiten waarvan wij de goede moeten kiezen om onze toekomst mogelijk te maken: dat is evolutie, dat is vooruitgang.

Ik hoop Boris dat jij al die bijzondere en unieke mogelijkheden die je in je hebt, zult inzetten om de wereld straks weer een beetje beter achter te laten dan je hem gevonden hebt. Ik heb mijn best gedaan en het oordeel of het gelukt is om iets te verbeteren wil ik graag aan jou overlaten.

Graag wil ik jou (en je ouders!) bij de ontwikkeling van jezelf én van je omgeving alle succes toewensen: vergeet niet daarbij goed te zorgen voor de planten, de dieren, de mensen om je heen, zij zullen je daarvoor belonen...
met liefde...

je oom

Geen opmerkingen: