woensdag 14 april 2010

Walter van den Broeck: Terug naar Walden

De tv kan haar niet boeien - altijd die opwarming van de aarde die sneller verloopt dan eerst was aangenomen, de beurzen die voor de zoveelste dag op rij kelderen. Vroeger waren de tv-programma's veel beter. (pag 242)


Het is een boek dat zich leent om in één keer uit te lezen, dat heb ik dan ook gedaan: spannend vanaf het begin. Ook al is de hoofdlijn geïnspireerd op de realiteit, de recente beurskrach, het loopt toch heel anders af dan je denkt. Behendig zet de schrijver je per hoofdstukje op een ander gedacht


Meerdere, actuele, verhalen zijn verweven tot een in letterlijke zin fantastische roman, vooral over Ruler Marsh, een genadeloze speculant, die de wereld van het geld als geen ander kent, met de slimme Kaat als tegenspeelster, die de wereld van de mensen als geen ander kent. Zij doet net of ze "Sein und Zeit" voor geen jota begrijpt en ze laat Ruler de essentie daarvan doorgronden... 


Over de motieven in de werelden van geld en van mensen valt veel te lezen. uiteindelijk komt het samen in Walden: werkt voor elkander. Als we ons dat motief eens eigen konden maken kan er nog iets van de droom van Thoreau en Van Eeden tot realiteit komen.

Geen opmerkingen: